Mosiądz ant.

Mosiądz ant.
karnisze rzymskie dwutorowe z rurami φ25+φ16 gładkimi w kolorze mosiądz ant.